Temel İlke ve Değerlerimiz

Temel İlke Ve Değerlerimiz

İnsana Saygı

Saygın, Dürüst ve Güvenilen

Etkin ve Etkili Hizmet

Süreklilik ve Erişilebilirlik

Mükemmeli Hedefleyen

Hakkaniyet

Değişim ve Gelişime Açık Olma

Dayanışma ve İşbirliği

 Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik