Evde Sağlık Hizmetleri
16 Temmuz 2020

evdesaglik2.jpg


EVDE SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?


EVDE SAĞLIK HİZMETİNİN KAPSAMI

Ø  Hastalığın teşhisini koymak olmayıp; daha önce ilgili dal uzmanlarınca konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; Muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesini,

Ø  İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesini,

Ø  Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunmasını,

Ø  Hastanın ve ailesinin; evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesini,

Ø  Hastaya evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesini,

Ø  Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan eve naklini kapsar. 

ACİL DURUMLARDA NE YAPILMALI?

            Evde Sağlık Hizmeti verilen kişiler birimlerimizce takip edilen mevcut durumları haricinde; yeni oluşan ve aciliyet gerektiren durumlarda; 

           112’yi arayarak ambulans çağrılmalı ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil servislerine müracaat etmelidirler.


 

 Bütün başvurular Ulusal Çağrı Merkezine 444 38 33 numaralı telefon numarası aranarak yapılabilir.

   Randevu sistemine dayalı olarak yürütülür.

  Yapılan tüm başvurular İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Koordinasyon Merkezince takip edilerek; hizmet emri ataması yapılmakta ve hastaların bağlı olduğu birimlerden ilk randevularını almaları sağlanmaktadır. evde-saglik-telefon.png        Evde-saglik-yönetim-giriş.png

EMİRDAĞ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ TELEFON NUMARAMIZ  0(272)442 76 56 - 106